Przesłanie Pracy Konkursowej lub Pracy Fotograficznej jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik uzyskał zgodę właściciela lub zarządcy obiektu, w którym wykonywane są prace w zakresie montażu produktów izolacyjnych marki ISOVER, na zgłoszenie Pracy Konkursowej lub Pracy Fotograficznej i jej wykorzystanie przez Organizatora oraz Saint Gobain zgodnie z Regulaminem oraz, że nie narusza to praw osób trzecich.